Wednesday, February 10, 2010

PENGURUS PERNIAGAAN KOPERASI BERUBAH

Mesyuarat ALK Koperasi pada Januari 2010 membuat sedikit perubahan Pengurus Perniagaan iaitu Pengurus Perniagaan baru ialah En. Aminuddin Malek, dibantu penolongnya En Jumaat Latip, manakala urusan pentadbiran ALK melantik Puan Phyllis John Paniah. Semoga Koperasi kita akan terus maju dan mencatat keuntungan demi manfaat semua ahli

Wednesday, July 1, 2009

MAKLUMAT UNTUK REKOD SIMPANAN

MINIT MESYUARAT AGUNG PERMULAAN
KOPERASI PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN BERHAD


Mesyuarat kerana menubuhkan Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Berhad telah diadakan pada 10 Mei 2008 mulai jam 9.30 pagi bertempat di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chi Wen, Wilayah Persekutuan Labuan.

2. Hadir dalam mesyuarat agung permulaan ini ialah seramai 30 anggota. Turut hadir ialah:-
i. Encik Mat Said bin Mamat (Suruhanjaya Koperasi Malaysia)
ii. Encik Awangku Sofri bin Pg. Mohd. Yusoff (Suruhanjaya Koperasi Malaysia)

3. Majlis telah dipengerusikan oleh penganjur mesyuarat Encik Mohammad Zaki bin Mohd. Yusof ( 1 )

4. Keputusan mesyuarat:
(1) Pelantikan Pengerusi Mesyuarat.Encik Mohammad Zaki bin Mohd. Yusof ( 1 ) telah dilantik dengan sebulat suara untuk mempengerusikan mesyuarat ini atas cadangan Encik Mohd. Nizam bin Yassim ( 9 ) yang disokong oleh Encik Ismail bin Abdullah.( 3 )

(2) Persetujuan Menubuhkan Koperasi.
Tujuan Koperasi ini ditubuhkan dan aktiviti-aktiviti yang boleh dikendalikan olehnya telah diterangkan kepada mesyuarat oleh Encik Sahar bin Misron ( 7 ) Ikutan itu atas cadangan Encik Yusup bin Mohamad ( 8 ) yang disokong oleh Encik Omar Baki bin Matusin ( 2 ) bersetuju dengan sebulat suara menubuhkan sebuah Koperasi dengan tanggungan berhad yang dinamakan Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Berhad Berhad.

(3) Penerimaan Undang-Undang Kecil Koperasi.
Undang-undang Kecil Koperasi yang dicadangkan untuk dipakai bagi Koperasi ini sebagaimana yang telah dikelilingkan kepada bakal-bakal anggota telah diterangkan oleh Encik Sahar bin Misron.( 6 ) dan atas cadangan Encik Ali bin Deros( 6 ) yang telah disokong oleh Encik Ammar bin Che Soh ( 45 ) bersetuju sebulat suara menerima Undang-undang kecil itu dengan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagaimana diperuntukkan di dalamnya.

(4) Permohonan Bagi Didaftarkan sebagai Koperasi
Atas cadangan Encik Abdol Sappar bin Awang Damit( 13 ) yang disokong oleh Encik Moliyono bin Mahmood ( 14 ) bersetuju sebulat suara membuat pemohonan kepada Ketua Pendaftar bagi didaftarkan Koperasi ini dan Undang-undang Kecilnya.

(5) Membentang Dan Meluluskan Anggaran Belanjawan Tahunan Koperasi Atas cadangan Encik Yusup bin Mohamad ( 8 ) yang disokong oleh Encik Sahar bin Misron ( 7 ) bersetuju sebulat suara meluluskan anggaran belanjawan tahunan yang telah dibentangkan.

(6) Pelantikan Lembaga Dan Memberi Kuasa Bagi Menandatangani
Permohonan Pendaftaran


Mesyuarat dengan sebulat suara melantik nama-nama berikut menganggotai Lembaga Koperasi ini serta menguasakan mereka bagi menandatangani permohonan untuk mendaftar Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Berhad Berhad dan Undang-undang Kecilnya.


Bil. Nama Anggota Lembaga Nama Pencadang Nama Penyokong
1. Mohammad Zaki bin Mohd Yusof Omar Baki bin Matusin Ismail bin Abdullah
2. Omar Baki bin Matusin Moliyono bin Mahmood Rohana bt Khalid
3. Ismail bin Abdullah Maimoon bt Matnoh Nor Syamsida binti Ismail
4. Maimoon bt Matnoh Mishad bin Saruji Zaharah bt Mat Jali
5. Nor Syamsida binti Ismail Dg. Saripah bt A. Mahmod Zaiton binti Brahim
6. Ali bin Deros Imbran bin Yunus Yusup bin Mohamad
7. Sahar bin Misron Ismail bin Abdullah Rainah bt Rauf
8. Yusup bin Mohamad Sawal bin Salleh Rosinah bt Talip
9. Mohd. Nizam bin Yassim Kaziyati bt Osman Zaiton bt Brahim
10. Mazri bin Mohammad Yunus Ali bin Deros Mishad bin Saruji
11. Mishad bin Saruji Hasbollah bin Amit Cheng Pau Ching
12. Dg. Sarifah bt A. Mahmod Moh. Nizam bin Yassim Nuzie@Mohd. bin Balus
13. Abdol Sappar bin Awang Damit Mishad bin Saruji Rohana bt Khalid
14. Moliyono bin Mahmood Rainah bt Rauf Rosinah bt Talip
15. Rohana binti Khalid Mohd. Farihi Ab. Halim Sahnuddin bin Ariffin


(7) Mesyuarat ditamatkan jam 1245 tengah hari

TANDATANGAN BAKAL-BAKAL ANGGOTA


BAHAWASANYA kami yang bertandatangan di bawah ini mengakui bahawa kami adalah bakal-bakal anggota Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Berhad yang berkelayakan sebagaimana disyaratkan di bawah Undang-undang Kecilnya dan kami mengakui menerima segala hak, liabiliti dan kewajipan kami sebagaimana diperuntukkan di bawah Undang-undang Kecil itu dan menerima segala ketetapan yang telah diambil dalam mesyuarat agung.BIL NAMA PENUH
1. Mohammad Zaki bin Mohd. Yusof
2. Omar Baki bin Matusin
3. Ismail bin Abdullah
4. Maimoon bt Matnoh
5. Nor Syamsida binti Ismail
6. Ali bin Deros
7. Sahar bin Misron
8. Yusup bin Mohamad
9. Mohd. Nizam bin Yassim
10. Mazri bin Mohammad Yunos
11. Mishad bin Saruji
12. Dg. Saripah bt A. Mahmod
13. Abdol Sappar bin Awang Damit
14. Moliyono bin Mahmood
15. Rohana binti Khalid
16. Nurridayu bt Romli
17 Zaiton binti Haji Brahim
18. Mohamad Sufri bin Salim
19 Abdul Ghafar bin Salleh
20. Zaharah bt Mat Jali
21. Imbran bin Yunus
22. Cheng Pau Ching
23. Sahnuddin bin Ariffin
24. Khaziyati binti Osman
25. Nuzie @ Mohd bin Balus

BIL NAMA PENUH
26. Wong Chai Kiew @ Maziati Abdullah
27. Mohamad Hamka bin Hj. Hamzah
28. Abdul Salim bin Abdul Karim
29. Ag. Marten bin Hj. Abd. Rahman
30. Sawal bin Salleh
31. Mohd. Farihi bin Ab. Halim
32. Rosinah bt Talip
33. Rainah bt Rauf
34. Hasbollah bin Amit
35. Aminudin bin Omar
36. Norhasina bt Zainol
37. Kartini bt Awi
38. Rusilawati binti Ramli
39. Dona bt Undoh
40. Felecia E. Jainol
41. Ang Bee Uan
42. Shim Ching Teo
43. Mohd. Aminuddin bin A. Malek
44. Safie bin Yunos
45. Ammar bin Che Soh
46. Noritah @ Noriani binti Madina
47. Sinduri bt Jali
48 Jirim @ George bin Toysim
49. Rosni binti Wahab
50. Noraini bt Abdul Rahman

Sunday, February 1, 2009

KOERASI PELAJARAN LABUAN MULAKAN PERNIAGAAN

Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Berhad akan memulakan perniagaannya secepat mungkin. Pengurus Perniagaannya Mazri Mohammed Yunus memaklumkan, tempahan untuk medal dan cenderahati sukan boleh ditempah terus kepada Koperasi di SMK Labuan.

Monday, January 12, 2009

MESYUARAT ALK BIL 3/2009

Mesyuarat ALK Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Berhad telah diadakan di Restoran Malindo jam 8.00 malam dengan dipengerusikan oleh Encik Mohammad Zaki bin Mohd. Yusof. Sebelas daripada lima belas ALK hadir dalam Mesyuarat pertama Tahun 2009

Beberapa keputuisan telah dibuat iaitu, dua aktiviti utama iaitu peruncitan serta bekalan/perkhidmatan menjadi fokus peringkat awal. Lokasi sementara akan ditetapkan. Manakala pembahagian tugas dalam kalangan ALK adalah seperti berikut;
1. Perancangan dan Pembangunan: Tuan Haji Ali Deros, dan Encik IsmailAbdullah
2. Pendidikan: Encik Omar Baki bin Matusin dan Encik Sappar Awang Damit
3. Promosi dan Pelaburan: Puan Maimoon Matnoh dan Puan Rohana Khalid
4. Pengurusan Kedai: Encik Mazri bin Mohamed Yunus
5. Kebajikan: Puan Nor Syamsida bt Ismail dan Encik Moliyono bin Mahmood
6. Pelancongan: Encik Mohd.Nizam bin Yassim

Promosi kepada Anggota Kakitangan Sokongan akan digiatkan dalam usaha mengumpul ahli

Kad keahlian dan sijil syer juga akan dikeluarkan, begitu juga Buletin Bil. 2 akan diterbitkan secepat mungkin.

Selamat berjuang kepada semua untuk memulakan perniagaan.

Thursday, October 30, 2008

KEAHLIAN KOPERASI PELAJARAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN BERHAD MASIH TERBUKA

Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Berhad telah diluluskanpendaftarannya oleh SKM pada 4 September 2008, melalui surat yang diterima oleh Setiausaha pada 15 Oktober 2008.

Buat masa ini keahlian koperasi ini masih terbuka kepada semua warga pendidikan atau bekas warga pendidikan yang berkhidmat atau pernah berkhidmat di wilayah ini, dengan Bayaran Pendaftaran RM10.00 serta Syer minimum RM100.00 sahaja. Kepada warga pendidikan yang telah membuat bayaran pendaftaran RM10.00, sila buat pembelin syer minumum RM100.00 untuk mengaktifkan keahlian anda, Sila buat bayaran kepada Bendahari Koperasi En. Yusup bin Hj. Mohammad di SMK Pantai, W.P Labuan.

Untuk pertanyaan menjadi ahli sila berhubung dengan Setiausaha En. Sahar Misron di SMK Lajau, W.P Labuan (Tel: 087-462995, Faks: 087-462463)

Koperasi akan mengeluarkan Buletinnya pada hari ini, 30 Oktober 2008 yang akan diuruska oleh Setiausaha.

MESYUARAT ALK KOPELL BHD 7 NOVEMBER 2008

Mesyuarat ALK Koperasi Pelajaran Wilayah Persekutuan Labuan Bhd. akan diadakan seperti butiran berikut;

Tarikh: 7 November 2008 (Jumaat)
Masa: 2.30 petang
TempatL Jabatan Pelajaran W.P Labuan
Aras 10 Ujana Kewangan, Labuan

Mesyuarat akan dipengerusikan oleh En. Mohamad Zaki bin Mohd. Yusof. Semua ALK dan JAD dijemput menghadiri mesyuarat ini.